Tlačivo na výpoveď PZP

Potrebujete podať výpoveď poistnej zmluvy, ale neviete, čo všetko do nej zakomponovať? Tak v tomto článku vám prezradíme, ako takúto žiadosť svojpomocne napísať, ale aj to, kde môžete jednotlivé vzory a tlačivá nájsť.

Čo všetko zahrnúť do výpovede?Vzor žiadosti

Poďme rovno k veci a povedzme si, čo má taká žiadosť o zrušenie PZP obsahovať. V prvom rade vaše kontaktné údaje. Ďalej nezabudnite uviesť predmet, akým je práve výpoveď poistnej zmluvy, ako aj číslo danej zmluvy. Napíšte aj nejaký krátky text s odôvodnením vášho rozhodnutia, číslo bankového účtu, na ktorý bude zaslaná suma zodpovedajúca neprečerpanému poistnému. Na záver tohto textu napíšte zdvorilé poďakovanie za vybavenie vašej požiadavky. Ostáva vám už len uviesť dátum, miesto a vlastnoručný podpis.

Ak sa vám napísanie takejto žiadosti zdá zdĺhavé aj napriek našim konkrétnym potrebným údajom, ako vzor vám môže poslúžiť toto tlačivo ohľadom výpovede na uzavripzp.sk. K jeho získaniu vám stačí urobiť už len jediný krok a to je kliknúť si na vyznačený odkaz. Budete presmerovaný na vyššie zmienenú stránku a nielenže tam nájdete len jeden vzor, ale hneď viacero a to pre každý rôzny dôvod ukončenia zmluvy.

Kedy žiadosť podať?

Možno sa zo začiatku obávate, že poisťovacia spoločnosť, ktorá poisťuje vaše vozidlo, bude namietať a robiť caviky. V súčasnosti však ide o bežné procesy, ktoré skoro každý poisťovateľ akceptuje. Nikto vás nemôže násilím držať a nútiť platiť poistné za niečo, čo už nevyužívate resp. nemôžete využívať. Žiadosť o zrušenie PZP môžete podať z rôznych dôvodov, no doba podania nie je vždy ľubovoľná. Teda pri niektorých konkrétnych prípadoch si nemôžete tento druh zabezpečenia zrušiť, keď si to zmyslíte. Buďme však konkrétnejší a povedzme si, z akých dôvodov môže odhlásenia vozidla prebehnúť.

 1. zo zmluvných dôvodov

Každý seriózny poskytovateľ akýchkoľvek služieb uzatvára so spotrebiteľom zmluvu. V nej sa môžete dočítať o jednotlivých podmienkach vzniku alebo zániku poistnej udalosti. Zrušenie PZP zo zmluvných dôvodov nastáva vtedy, ak sa zmluva medzi vami a sprostredkovateľom služby končí.

Keď zistíte, že sa blíži oficiálny koniec platnosti zmluvy a vy s daným poisťovateľom už nechcete v tejto zmluve pokračovať, je nutné ju ukončiť, a to buď písomnou alebo osobnou formou (pričom písomná forma je nutná aj pri osobnom spôsobe požiadania). Poisťovatelia zvyknú poistné zmluvy automaticky predlžovať a potom už len zasielať faktúry na zaplatenie poistného. Ak máte vo výhľade niečo iné, tento fakt vás nemusí veľmi potešiť, pretože si vybavovanie všetkého zbytočne natiahnete.

 1. z technického stavu vozidla

Dôvod na vypovedanie PZP je aj technický stav vozidla, ktorý zapríčiňuje, že ho nemôžete naplno (alebo už vôbec) využívať. Ide o tieto dva prípady:

a, Vozidlo bolo zlikvidované

Ak bolo vaše vozidlo zlikvidované, je na vás, aby ste zasiahli do trvania zmluvy. Je zbytočné platiť za vozidlo, ktoré je pokrútené niekde na šrotovisku. Poisťovateľ vám zvyšnú sumu z poistného vráti na účet, ktorý v požiadavke uvediete. Nezabudnite k nej však pripojiť doklad o likvidácii vozidla.

Vyradili ste svoje auto z evidencie?b, Vozidlo bolo vyradené z evidencie

Lepším prípadom je, ak má vozidlo len nejaký technický problém, ktorý je možné opraviť, ale kvôli ktorému momentálne nemôžete vozidlo využívať, pretože by ste prekročili zákonom stanovené normy, ktoré sú vysoko pokutované. Pokým vaše vozidlo nedostanete do takého stavu, v akom má byť, nebudete mať po ruke potrebné doklady na jeho prevádzkovanie a preto si radšej podajte žiadosť o výpoveď poistnej zmluvy. Veď vytvoriť novú nie je žiaden problém. K žiadosti však treba dodať aj doklad o vyradení vozidla z evidencie.

 1. z aktuálneho stavu vozidla (nie technického, napr. zmena majiteľa)

Odhlásenie PZP musí prebehnúť aj vtedy, keď vaše vozidlo mení majiteľa hoc aj nedobrovoľne, a to v prípade jeho krádeže. Toto sú dve základné zmeny:

a, Vozidlo bolo ukradnuté

Prvým nepríjemným a nedobrovoľným prípadom zmeny majiteľa vozidla je krádež. Ak ste to oznámili polícii, kontaktujte aj svoju poisťovňu, aby mohla vykonať potrebné kroky. K žiadosti bude treba dodať aj policajný spis o odcudzení vozidla.

b, Vozidlo bolo predané alebo darované

Klasická zmena majiteľa prebieha pri predaji alebo darovaní vozidla. Pri realizácii tejto udalosti ste povinný vozidlo odhlásiť z poisťovne. K žiadosti nezabudnite pripojiť aj overené zmluvy o predaji alebo kúpe.

 1. z iných dôvodov

Iné dôvody na odhlásenie PZP môžu byť skutočne hocijaké, ale samozrejme, aj poisťovňa ich musí uznať za relevantné. Jedným z takých môže byť napríklad aj to, že nájdete výhodnejšiu cenovú ponuku poistenia, čo je v súčasnosti dosť možné pri množstve poisťovní. Jednotlivé ponuky sa môžu líšiť až v stovkách eur. Máte v súčasnosti tú najvýhodnejšiu ponuku? Alebo si to len myslíte? Bez problémov si to môžete overiť aj na hore uvedenej stránke, na ktorú sme poskytli aj odkaz. Pomocou kalkulačky môžete výpočet získať za počkaním a hneď z neho si o niektorú ponuku aj požiadať.

Vybavuje ukončenie zmluvy len majiteľ vozidla?

Nie. Na výpoveď poistnej zmluvy vášho vozidla môžete aj niekoho splnomocniť. Daná osoba sa však musí preukazovať notársky overeným dokumentom. Pokiaľ podáva splnomocnená osoba písomnú žiadosť, je dobré k nej priložiť toto splnomocnenie.

Ak potrebujete ukončiť vašu poistnú zmluvu, nezabúdajte, že tlačivo ohľadom výpovede PZP máte dostupné vyššie alebo si ďalšie informácie o ukončení môžete prečítať sem http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/ochrana-financneho-spotrebitela1/spotrebitelske-prava/poistenie-automobilov.

Bezpečná pôžička bez príjmu a jeho dokladovania

Nemáte žiaden príjem? Nevadí, pôžička je aj tak možnáPotrebujete pôžičku, ale máte nízky príjem, prípadne žiadny zamestnanecký príjem? Bez dokladovania príjmu sú dostupné práve pre tieto skupiny ľudí. Ak viete, že v najbližšej dobe resp. v dobe splatnosti, budete mať dostatok financií na splatenie požičanej sumy, nemajte obavy. Obavy nemajte ani z toho, že sú poskytované jedine nebankovými spoločnosťami. Prečo? Pretože na slovenskom trhu je mnoho licencovaných nebankových spoločností, ktoré vám poskytnú finančný produkt pôžička bez príjmu. Ako si túto licenciu môžete overiť? Tak, že si na internete načítate stránku Národnej banky Slovenska a vyhľadáte si zoznam licencovaných spoločností. Všetky spoločnosti na zozname splnili náročné kritéria a čo najmenšie pochybenie by ich stálo buď vysokú pokutu alebo celú licenciu. Takže logicky, nebude v ich záujme vás nejakým spôsobom oklamať a všetky podmienky sú jasné pred tým, než sa rozhodnete zmluvu podpísať.

Poskytujú ich nebankové spoločnosti…

Pôžička bez dokladovania príjmu je vhodná skutočne pre každého žiadateľa, ktorý už dosiahol plnoletosť. Môžete o ňu požiadať z rôznych dôvodov. Napríklad, ak máte nízky príjem a viete, že bankové spoločnosti vám nepožičajú, pretože u nich je potrebné dokladovať príjem. Ďalším dôvodom môže byť fakt, že ste nezamestnaný a jediný príjem, ktorý máte je štátny príspevok. Aj pre vás je vhodná. Dokladovanie príjmu je v niektorých prípadoch veľmi citlivá záležitosť, a preto je bez dokladovania príjmu vyhľadávaná aj takými žiadateľmi, ktorí jednoducho príjem nechcú dokladovať. Jedinou stabilnou podmienkou je vedieť, že pôžičku budete môcť splatiť. V opačnom prípade môžete zaplatiť vysoké pokuty za omeškanie splátok, prípadne, ak by ste neplatili vôbec, hrozí vám exekúcia. Ale to platí pre všetky spoločnosti – ako bankové, tak aj nebankové.

Ak nemáte žiaden príjem, tak zvoľte takú pôžičku, ktorá bude dostupnáRôzne typy

Nebanková pôžička bez dokladovania príjmu má dve varianty. Prvá sa týka nezamestnanej skupiny a tá druhá skôr tých, ktorí len nechcú dokladovať príjem.

Ihneď

Pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď sú také, ktoré vám veľmi rýchlo poskytnú 500 eur. Nie je ihneď ako ihneď, ale dokážu vám peniaze na účet poslať už do 10 minút od schválenia žiadosti. Čo sa týka doby splatnosti, k dispozícii máte až 3 mesiace. S Pôžičkomatom alebo so spoločnosťou Ferratum si môžete požičať ihneď do 350 eur, ale doba splatnosti je o čosi nižšia. Ide maximálne o 31 dní. Výhodou typu ihneď je, že sa môžete zbaviť plateniu úrokov. A to hlavne pri spoločnostiach Ferratum a Pôžičkomat, pri ktorých ak uskutočníte vašu prvú žiadosť a tá vám bude schválená, tak sa s pokojným svedomím môžete rozlúčiť s úrokom. Bezúročná ponuka je však limitovaná pri Ferratum na 150 eur a pri Pôžičkomate na 80 eur. Druhá schválená už bude zúročená. Ináč sa úroky tohto typu pohybujú okolo 25%.

Rýchla

Rýchla pôžička bez dokladovania príjmu je vhodnejšia pre ľudí s pravidelným platom, hoci je nižší. Prečo? Pretože vám dokáže poskytnúť až do 6 000 eur a je pochopiteľné, že tí žiadatelia, ktorí sú čerpatelia štátnych príspevkov budú mať väčšie problémy so splácaním. Samozrejme, v niektorých prípadoch môže suma štátnyh príspevkov presiahnuť minimálnu mzdu. Rýchla pôžička bez dokladovania príjmu ponúka aj dlhšiu dobu splatnosti – až 84 mesiacov. Úroková sadzba má podobnú hodnotu ako druh ihneď, teda okolo 20-25%. Rýchlosť doručenia tejto trvá približne týždeň.

Bez registra

Neveríte tomu, že pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra sa dajú skĺbiť? Tak od teraz by ste mali veriť, pretože sú realitou jedine u nebankových spoločností. Register je zoznam osôb, ktoré už niekedy mali pôžičku, ale nezvládali ju splatiť v riadnom termíne. Ak má niekto záznam v registri, bude veľmi problematické so žiadosťou uspieť v bankovej spoločnosti, zatiaľ čo nebankové spoločnosti bez kontroly registra nebudú požadovať ani váš príjem, ani nazerať do vašej bankovej minulosti.

Bez ručenia nehnuteľnosťou

Niektorí žiadatelia sú veľmi opatrní, hoci nechcú dokazovať príjem, pretože je veľmi nízky. A preto, nechcú riskovať a prísť aj o to posledné, čo majú. Neseriózne spoločnosti niekedy aj pri nízkych požičaných sumách žiadali ručenie nehnuteľnosťou, čo žiadateľov stavalo do veľmi nepríjemnej situácie. Súčasné seriózne nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu a bez ručenia nehnuteľnosťou, s ktorými spolupracuje aj Peniazomat.sk, na ktorý sme odkázali v linku vyššie, po vás nebudú požadovať žiadne ručenie!

Cez internet si vybavíte pôžičku najjednoduchšieAko požiadať?

Nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu vám ponúkajú viac spôsobov ako o ne požiadať. Môžete tak urobiť cez mobilný telefón – smskou, cez internet alebo telefonicky.

 1. bez dokladovania príjmu online – je to najrýchlejší spôsob požiadania. Okrem toho, že je to rýchle, žiadosť môžete uskutočniť v pohodlí domova o hociktorej hodine.
 2. telefonicky – ak vás internetová žiadosť neupútala, môžete využiť aj požiadanie cez telefón. Budete v priamom kontakte s pracovníkmi spoločnosti a to môžete využiť na opýtanie sa rôznych otázok.
 3. sms správa – sms pôžička bez dokladovania príjmu je iný spôsob požiadania, na ktorý potrebujete len mobilný telefón, správnu formu sms správy so žiadosťou, ako aj správne číslo, na ktoré treba žiadosť zaslať.

Nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu sú veľmi zaujímavou témou. V prípade, žeby ste sa chceli o nich dozvedieť niečo viac, otvorte si tento odkaz.

Nebankové pôžičky – zbavte sa predsudkov!

Nebankové spoločnosti sú mnohokrát vhodnejšou voľbou ako bankyV tomto príspevku by sme sa chceli povenovať dlho, a niekedy aj nespravodlivo osočovaným nebankovým spoločnostiam. Nebankové pôžičky už dávno nie sú to, čo kedysi bývali. Ľudia voči ním už nemusia byť takí nedôverčiví ako pre niekoľkými rokmi. A to aj z toho dôvodu, že seriózne nebankové spoločnosti majú licenciu na sprostredkovanie od samotnej Národnej banky Slovenska. Prejsť ich kritériami nie je nič jednoduché, a preto spoločnosti, ktoré túto licenciu dostali, si ju aj skutočne zaslúžili. Okrem toho sú neustále kontrolované vyššími štátnymi orgánmi a ak by pochybili čo najmenej, bude ich to stáť nielen veľa eur, ale bude ohrozená aj ich licencia a ich celková povesť. K pozitívam patrí aj to, že cez nebankové spoločnosti môžete úver získať oveľa jednoduchšie, než cez bankové spoločnosti. Peniazomat nebankové pôžičky spolupracujú s licencovanými spoločnosťami, ktoré si kladú minimálne podmienky na získanie peňazí.

Poskytujú rôzne sumy

Ďalšou kolujúcou dezinformáciou je, že nebankové spoločnosti dokážu sprostredkovať len nízke sumy. Nie je to tak. Nebankové pôžičky môžu bravúrne konkurovať bankovým spoločnostiam v sume, ktorú dokážu poskytnúť. Pri popise sa zmienime aj o dobe splatnosti. Celkovo ich môžeme rozdeliť na tri druhy:

ihneď

Nebankové pôžička ihneď je najrýchlejšia na trhu. Schváleným žiadateľom dokáže odoslať žiadanú sumu už do 10 minút. Ak si zvolíte vyplatenie šekom, je potrebné počítať so 4 dňami. Iným pomenovaním tohto typu je úver do 24 hodín, pretože to je maximum, za ktorý vám bude požičaná suma doručená na účet. Sprostredkuje vám až do 500 eur. Podľa toho, akú spoločnosť si vyberiete, sa splatnosť pohybuje od niekoľkých dní po 3 mesiace.

Rýchla

Rýchla nebanková pôžička poskytuje vyššie sumy. Môžete si s ňou zaobstarať až 6 000 eur. Doručená na účet vám bude do týždňa. V prípade zvolenia vyplatenia šekom to môže byť aj dlhšie. Pričom doba splatnosti dosahuje až 84 mesiacov.

Klasická

Klasická alebo aj dlhodobá nebanková pôžička je vysokou konkurenciou bankovým spoločnostiam, pretože vám dokáže poskytnúť až 100 000 eur. Samozrejme, nie všetky nebankové spoločnosti sprostredkujú taký obnos peňazí. Limit niektorých je nižší, poskytnú približne 60 000 eur. Maximálna doba splatnosti je 30 rokov.

Niekedy vedia nebankové spoločnosti poskytnúť najnižší úrokNemajú vždy nevýhodný úrok

Medzi ľuďmi koluje fáma, že nebankové spoločnosti poskytujú také pôžičky, ktoré preplatíte aj niekoľkonásobne. Nie je to tak celkom pravda, resp. nie všetky spoločnosti poskytujú nevýhodné nebankové úvery. Väčšinou ide o také, ktoré nesplnili náročné podmienky a nedostali licenciu. Tie, ktoré licenciu majú sa snažia neustále zlepšovať, aby svojim potenciálnym zákazníkom poskytovali čo najvýhodnejšie a najprístupnejšie produkty.

Napríklad taká nebanková pôžička ihneď cez spoločnosti Ferratum a Pôžičkomat vám bude poskytnutá s 0%-ným úrokom! Urobila by takýto krok nejaká banková spoločnosť? Pri tejto ponuke však treba počítať s obmedzením, a to takým, že bezúročná nebanková pôžička ihneď je dostupná pre tých žiadateľov, ktorí od týchto spoločností žiadajú prvýkrát a to do cca 150 eur. Ak by ste chceli viac, prípadne požiadať druhýkrát, počítajte s úrokom okolo 20-25%.

Rýchla nebanková pôžička vám požičia vyššie sumy ako typ ihneď, ale úrokové sadzby sú podobné. Pohybujú sa od 19-26%.

Klasická nebanková pôžička prekvapivo poskytuje úrok, ktorý môže spokojne konkurovať bankovým spoločnostiam. Dokonca môžete nájsť také, ktoré vám ponúknu úrok pod 10%!

V posledných dňoch sa veľa hovorilo o zrušení splátok a lízingu.

Bez dokladovania príjmu

Kto vám poskytne pôžičky bez dokladovania príjmu? Jedine nebankové spoločnosti. Sú veľmi vyhľadávané žiadateľmi s nízkymi príjmami, prípadne aj nezamestnanými osobami. Bez dokladovania príjmu si môžete prilepšiť až o 500 eur! Nikto vás nebude žiadať dokladovať príjem, aj keď sa môže stať, že v žiadosti sa budú pýtať váš približný mesačný príjem, ale samozrejme bez dokladovania alebo overovania.

Bez registra

Nebankové pôžičky bez registra sú dostupné jedine v nebankových spoločnostiach, pretože všetky bankové spoločnosti register dlžníkov kontrolujú. Čo je to vlastne register? Register majú na vedomí hlavne tí žiadatelia, ktorí už niekedy mali požičané peniaze, ale nesplácali ich včas. Vtedy sa dostali na zoznam dlžníkov tzv. registra, kde budú figurovať veľmi dlho. Bankové spoločnosti na tento fakt prihliadajú na 99%, vyššie nebankové úvery len čiastočne a tie bez registra absolútne nie. Takže, ak máte záznam v registre dlžníkov, ale peniaze potrebujete, tak tieto vám dvere pred nosom nezatvoria.

Existujú rôzne spôsoby požiadania o nebankovú pôžičkuAko požiadať?

Môžete požiadať rôznymi spôsobmi. Ak má daná spoločnosť pobočku, môžete požiadať priamo v nej, i keď pravdou je, že len veľmi málo nebankových spoločností disponuje kamennými pobočkami. Ak vám osobné stretnutie nevyhovuje, môžete požiadať aj telefonicky. Tento spôsob môžete využiť na opýtanie sa rôznych otázok pracovníka spoločnosti, s ktorým budete telefonovať a ktorého teda budete žiadať o úver. Okrem osobnej a telefonickej žiadosti, môžete využiť aj nebankové pôžičky online. Sú anonymne, rýchle, nemusíte nikam chodiť a dokonca o nich môžete požiadať hocikedy z hockadiaľ. Takisto majú veľmi rýchlu odozvu od sprostredkovateľov. Nebankové spoločnosti vám poskytujú ešte jeden spôsob požiadania. Nebankové pôžičky cez sms však patria k najpomalším v spôsobe požiadania, v dĺžke vyhodnotenia, ako aj odosielania peňazí a takisto platíte vyššie poplatky. Majú tú výhodu, že nepotrebujete prístup na internet, len váš mobilný telefón.

Tri zlaté pravidlá pri pôžičkách cez internet

V súčasnosti bezkonkurenčný spôsob získania pôžičky je cez internetInternet je fenoménom 21. storočia. Prenikol do všetkých oblastí našich životov a postupne sa stal takmer neoddeliteľnou súčasťou nášho dňa. Umožňuje nám komunikovať s ľuďmi na opačnom konci planéty bez najmenších problémov, z pohodlia domova si môžeme vybaviť všetko potrebné. Nakupovanie cez internet sa v objeme zákazníkov vyrovnalo nakupovaniu v kamenných predajniach a niet sa čomu čudovať, keď už aj obyčajnom hypermarkete dokážete nakúpiť online a kuriér vám tovar donesie až k dverám. Internetové služby prenikli už aj do sveta financií a všetci poskytovatelia, banky i nebankové spoločnosti, sa tomu museli prispôsobiť ak nechceli prísť o zákazníkov.

Slováci v tomto trende v ničom nezaostávajú s okolitými krajinami, práve naopak. V priebehu roku 2015 sa počet žiadostí o online pôžičky v bankách dokonca zdvojnásobil. Rovnako je to aj v prípade rýchlych online pôžičiek od nebankových spoločností. Možnosť online žiadosti bola donedávna z pohľadu klientov nezaujímavá, dnes však patrí medzi najvyhľadávanejšie spôsoby požiadania o úver. V dnešnom článku vám pomôžeme, ak rozmýšľate nad úverom a z rôznych dôvodov ste sa rozhodli pre vybavenie cez internet. Povieme vám ako fungujú cez internet, na čo si dať pozor na internete a ako postupovať pri online žiadosti.

Prvé pravidlo pri žiadosti cez internet: Porovnávajte, porovnávajte, porovnávajte

Cez internet vybavíte všetko a odkiaľkoľvekAk ste bežný používateľ internetu, ktorý si na ňom prečíta najnovšie správy, pozrie video na Youtube alebo zistí, čo majú nové priatelia na Facebooku, tak si možno celkom neuvedomujete, ako veľmi vám môže internet pomôcť pri vybavovaní online. Vďaka internetu máte na výber z veľkého množstva ponúk bankových alebo nebankových pôžičiek. V inom prípade by sme museli obehnúť niekoľko pobočiek rôznych spoločností, kde by ste si vypočuli siahodlhé presvedčovanie, prečo práve ich ponuka je pre vás najvýhodnejšia.

Čo by vás stálo určite veľa času a ešte viac nervov. Nič také vám už nehrozí. Pokojne sa doma usaďte, zapnite si internet, do vyhľadávača zadajte výraz “Peniazomat pôžičky cez internet” a už si môžete vyberať tú najlepšiu ponuku. Našim odporúčaním je nesiahnuť hneď po prvej ponuke, aj keby vás stránka poskytovateľa ubezpečovala, že lepšiu ponuku už nikde nezoženiete. Prináša so sebou aj vážne záväzky a preto si doprajte dostatok času na výber najvýhodnejšej ponuky pre vás.

Nikam sa neponáhľajte, pretože unáhlené rozhodnutie vám môže neskôr priniesť problémy pri splácaní pôžičky, nehovoriac o tom, že v konečnom dôsledku vás môže stáť poriadne peniaze. Ak sa vám nechce surfovať po stránkach jednotlivých bánk a nebankových spoločností, vyskúšajte rôznych sprostredkovateľov, ktorí majú v portfóliu ponuky viacerých subjektov a na jednom mieste si môžete porovnať hneď niekoľko pôžičiek. Medzi takýchto sprostredkovateľov patrí aj portál Peniazomat.

Druhé pravidlo pri online pôžičke: Zvážte svoje možnosti a zistite si všetky podmienky

Dôkladne sa držte základných pravidielToto pravidlo neplatí len pri pôžičkách cez internet. Zapamätajte si ho pri akomkoľvek type. Zvážiť svoje úverové možnosti znamená kriticky zhodnotiť vlastnú schopnosť splácania pôžičky. Pri tomto bode nebuďte prehnaní optimisti a reálne si vyrátajte aká veľká čiastka vám ostane z príjmu po zaplatení všetkých mesačných výdavkov. Tento výsledok vám môže slúžiť ako odrazový mostík pri určení výšky mesačnej splátky. Nikdy si nestanovujte výšku splátky nad vaše limity, mohlo by sa vám to vypomstiť a vy sa vďaka jednej nezaplatenej splátke dostanete do úverového registra dlžníkov. Pri nastavení splátkového kalendára sa snažte v najhoršom prípade “ostať na nule“, aby váš rodinný rozpočet po odrátaní výdavkov bol nula eur a nikdy ste nešli do mínusu.

K tomu vám môže dopomôcť aj zistenie všetkých podmienok online pôžičky. Keď si už vyberiete konečnú ponuku, zamerajte sa na všetky detaily, ku ktorým nepatrí len výška úroku, úroková sadzba a doba splatnosti. Zaujímajte sa aj o hodnotu RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), tá vám povie oveľa viac o konečnej sume, ktorú budete musieť veriteľovi zaplatiť. RPMN v sebe zahŕňa nielen výšku úrokovej sadzby, ale aj všetky ostatné poplatky za poskytnutie pôžičky.

Ešte pred podpísaním zmluvy si zistite všetko o možnostiach predčasného splatenia úveru, resp. o sankciách v prípade omeškania platby. Na všetky tieto informácie máte ako spotrebiteľ právo a nedajte sa od nich odradiť. Pokiaľ by poskytovateľ pôžičky nebol ochotný uviesť vám všetky informácie, alebo by sa snažil niečo zahmlievať, ruky preč od takej pôžičky! Najlepšie urobíte, ak takúto spoločnosť nahlásite Odboru ochrany finančných spotrebiteľov v Národnej banke Slovenska na tejto adrese. Pomôžete tým k zlepšeniu finančného prostredia na slovenskom trhu.

Tretie pravidlo požičiavania cez internet: Recenzie berte s nadhľadom

Recenzie berte s rezervou, môžu byť zaplatenéPri hľadaní najlepšej pôžičky online narazíte na stránkach rôznych bankových alebo nebankových spoločností na skúsenosti klientov s ich pôžičkami. Pristupujte k nim triezvo a nedajte sa nimi ovplyvniť. Veď ktorá spoločnosť by na seba zverejnila negatívny komentár? Na druhej strane, tieto zákaznícke recenzie môžu byť pokojne výmyslom marketingového oddelenia poskytovateľa úverov. Našťastie internet je v tomto veľmi silnou zbraňou v boji proti nepoctivým nebankovým spoločnostiam.

Ako sme vám radili v predošlom bode, nenechávajte si svoje negatívne skúsenosti pre seba, môžete tým pomôcť ďalším ľuďom pri ich rozhodovaní. Nespokojný klient, ktorý má oprávnenú sťažnosť na konkrétnu spoločnosť, hovorí viac ako desať pozitívnych recenzií na internetovej stránke tejto spoločnosti. Preto sa snažte zisťovať informácie z iných zdrojov. Navštívte rôzne internetové fóra, diskusie, sledujte stránku spoločnosti na Facebooku, prečítajte si overené recenzie, ktoré vám dokážu prezradiť o vybranej spoločnosti viac ako ich internetové stránka alebo obchodný zástupca na pobočke. Prípadne si môžete zistiť skúsenosti s pôžičkou od ľudí vo vašom okolí, aby ste dostali spätnú väzbu od reálnych zákazníkov. Podpisujte zmluvu len s takou spoločnosťou, ktorej zárukou je dlhoročné pôsobenie na finančnom trhu a hlavne množstvo jej spokojných klientov.

Postup pri žiadosti online

Vybavenie pôžičky na internete je veľmi jednoduché. Postup si predstavíme na niekoľkých názorných krokoch:

 1. Vyberiete si konkrétneho poskytovateľa (banku alebo nebankovú spoločnosť) a na jeho internetovej stránke si vyberiete konkrétny typ.
 2. Do online formulára vyplníte všetky potrebné informácie: sumu, dobu splácania, kontaktné informácie, číslo účtu, vaše príjmy, atď.
 3. Po odoslaní nasleduje schvaľovací proces, počas ktorého úverová spoločnosť posudzuje vašu schopnosť splatiť pôžičku a nastavuje podmienky poskytnutia.
 4. Následne vás kontaktuje zákaznícky servis s rozhodnutím o schválení, resp. neschválení. Ak je schválená, informujú vás o ďalšom postupe.
 5. Peniaze z online pôžičky na účet dostanete do niekoľkých hodín alebo dní. Záleží od rýchlosti prevodu z účtu poskytovateľa na váš bankový účet.

Načrtnutý postup nemusí byť identický pri všetkých poskytovateľoch online pôžičiek. Každá spoločnosť môže mať vlastné špecifiká, niektoré si môžu žiadateľa viac preverovať, iné zase môžu schváliť úver takmer každému. O týchto špecifických typoch si povieme na záver.

Špecifické typy cez internet

Nižšie spomenuté typy poskytujú hlavne nebankové spoločnosti. Neznamená to, že sú menej dôveryhodné, aj napriek ich povesti. Ak sa budete riadiť našimi radami z predošlej časti článku, nemusíte mať obavy požičať si aj od nebankovky.

 • online bez dokladovania príjmu

Ideálna pôžička pre ľudí bez pravidelného príjmu alebo pre ľudí, ktorí by kvôli výške príjmu nedostali úver od banky. Ide o zamestnancov pracujúcich na dohodu, matky na materskej dovolenke, nezamestnaných a dôchodcov. Vo všeobecnosti ide o nižšie sumy, najviac do 350 € s krátkou dobou splatnosti, maximálne 31 dní. Nájdu sa aj výnimky, až do 50 000 €, ale pri nich je nutné ručenie nehnuteľnosťou. To vám však veľmi neodporúčame, nakoľko sa tým vystavujete veľkému riziku v prípade nesplácania úveru.

 • bez registra online

Pri klasických sa prihliada na finančnú minulosť žiadateľa a preveruje sa v rôznych registroch (bankové registere, nebankové registre, záznamy Sociálnej poisťovne atď.). Toto preverovanie robia nielen banky, ale aj nebankové spoločnosti. Pôžička bez registra je určená hlavne žiadateľom so záznamom v úverovom registri dlžníkov, ktorým banky neposkytnú peniaze. Ani tento typ nie je na vysoké sumy, zase len do 350 € s mesačnou dobou splatnosti.

 • rýchla a cez internet

Na vybavenie rýchlej pôžičke cez internet toho veľa nepotrebujete, vek nad 18 rokov, platný občiansky preukaz a trvalý pobyt v Slovenskej republike. Vďaka nej môžete mať peniaze na účte už do 10 minút, najneskôr do 24 hodín. Poskytovateľ si vás nebude preverovať, no cenou za rýchlosť je opäť suma len do 350 € a maximálne 31 dní na splatenie úveru.

Pôžičky od najmenšej po najväčšiu

Viete čo je to vlastne pôžička? Prípadné úverová kalkulačka?V súčasnosti sa medzi najzákladnejšie ľudské potreby prebíjajú už aj pôžičky. Je to hlavne v dôsledku permanentného finančného nedostatku. Čo sú pôžičky, ako možno o nich požiadať, kto o nich môže požiadať a koho môžete požiadať si povieme práve v tomto článku. Najprv si ale povedzme, s akými výrazmi sa môžete pri nich stretnúť.

V tejto súvislosti sa môžete stretnúť s pomenovaniami: veriteľ, dlžník, úver, či úrok. Viete, čo každé z nich znamená? Veriteľ je poskytovateľ peňazí. Dlžník je čerpateľ, resp. osoba, ktorá musí danú sumu splatiť. Úver je vo finančnej sfére správny výraz pre pomenovanie pôžičky. Úrok je čiastka, ktorá určuje v percentách, koľko z požičanej sumy zaplatíte navyše. Pri krátkodobých predstavuje úroková sadzba vyššie číslo, pri dlhodobých nižšie číslo. Tieto hodnoty však môžu byť mylné, pretože hoci pri dlhodobých zaplatíte nižší úrok, v konečnom dôsledku je vyčíslenie v eurách oveľa vyššie ako pri prepočte úroku krátkodobých.

Úverová kalkulačka

K čomu slúži úverová kalkulačka? Úverová kalkulačka slúži k výpočtu vhodnosti úveru. V súčasnosti ju už majú na svojej stránke skoro všetci poskytovatelia. Obsahuje údaje ako výška požičanej sumy, doba splatnosti, výška mesačnej splátky, výška úroku či RPMN. Pomocou kurzoru si môžete splatnosť a sumu nastaviť tak, ako vám to vyhovuje, prípadne zistiť, či je cez daného poskytovateľa vôbec výhodná.

Môžete požiadať týmito spôsobmi

Skoro každá vám ponúka viacero spôsobov, ako o ne požiadať. Ide o tieto: online, telefonická, osobná žiadosť alebo sms.

Online

Peniazomat pôžičky pre každého vám poskytne jedine online. Je dostupná u každého poskytovateľa. Šetrí váš čas aj peniaze. Priamo na internete si môžete naštudovať podmienky poskytovateľa a iné potrebné údaje, ktoré určujú výhodnosť. Rovnako udržiavajú vašu anonymitu tým, že nemusíte nikam volať ani chodiť.

Telefonická

Možno žiadať aj telefonicky. Tí, ktorí uprednostňujú tento spôsob si teda musia nájsť telefónne číslo na sprostredkovateľa a telefonicky ho požiadať o úver, prípadne sa opýtať na podmienky.

Osobná žiadosť v pobočke

Osobná žiadosť znamená, že navštívite pobočku sprostredkovateľa. Opäť môžete využiť to, že je vám pracovník tvárou v tvár a môžete sa ho opýtať na hocičo ohľadom úver, prípadne iných, možno aj výhodnejších ponúk.

Sms

Sms pôžička je typ, o ktorý žiadate prostredníctvom mobilného telefónu. Vašou úlohou je zistiť si sprostredkovateľov, tvar sms a číslo, na ktoré má byť žiadosť o sms úver odoslaná.

Pre koho sú tieto pôžičky zistíte podľa jednotlivých špecifíkPre koho sú určené?

Sú určené pre každého žiadateľa. Môžete nájsť pre nezamestnaných, bez dokladovania príjmu, bez registra, pred výplatou, bez dokladovania účelu… Rozdiel však bude v tom, koľko si môžete, podľa jednotlivých kritérií, požičať.

Sú to nebankové pôžičky, ktoré sú zahrnuté v dvoch produktoch: 1. ihneď a 2. rýchle.

 1. ihneď

Pôžičky ihneď sú také, ktoré vám do 10 minút od schválenia žiadosti dokážu odoslať až 500 eur. Splatnosť je niekoľko dní až 3 mesiace. Úroková sadzba je zvýšená, pohybuje sa okolo 20-25%, môže byť aj viac. Ak však požiadate prvýkrát spoločnosť Ferratum alebo Pôžičkomat, máte to bez úroku.

 1. rýchle

Rýchle pôžičky vám sprostredkujú sumu až do 6 000 eur do cca 1 týždňa po schválení. Splatnosť je dlhšia, než pri vyššie spomínanom prípade a môže siahať až po 84 mesiacov. Úroková sadzba je navýšená, no rýchle väčšinou neposkytujú žiadne zníženia. Pri rýchlych už bude treba počítať aj s dokladovaním príjmu (no nie je to podmienka).

Ak by ste potrebovali vyššie sumy, musíte spĺňať viacero kritérií, ako napríklad dokladovať príjem, niekedy účel, získať posudky znalca o založenej nehnuteľnosti, ručiteľa atď. Ak hovoríme o vyšších sumách, máme na mysli dlhodobé pôžičky.

 1. dlhodobé

Dlhodobé vám dokážu poskytnúť aj niekoľko stotisíc eur, ktoré môžete splácať aj desiatky rokov. Väčšinou ponúkajú výhodný úrok, okolo 10%, no ľahko natrafíte na oveľa nižší, prípadne oveľa vyšší. Väčšina ľudí má tendenciu žiadať o tento typ hlavne bankové inštitúcie a pritom si neuvedomuje, že nebankové pôžičky niekedy ponúkajú oveľa výhodnejšie podmienky, aj čo sa úrokovej sadzby týka. Jej vybavovanie je oveľa zdĺhavejšie, môže trvať aj niekoľko týždňov.

Koho o ne požiadať?

Vo všeobecnosti môžete požiadať banky alebo nebankovky. Bankové a nebankové pôžičky sú stále nepriateľmi, ale hlavne z toho dôvodu, že nebankové začali ponúkať výhodnejšie úvery než tie bankové. Samozrejme, nie všetky. To, komu veriť, si môžete overiť na stránke NBS, prípadne iné dôležité informácie o pôžičkách sa dočítate tu